سایت خرید و فروش آقای صمد صمدیان

پیش نمایش سایت

این سایت،یک سایت علمی و آموزشی بوده و رویکردش بیشتر مربوط به آموزش نیروی انسانی و حوزه های مرتبط به آن می باشد.مطالب بارگذاری شده از مهمترین منابع علمی جهان بوده و در قالب power point ، pdf ، word و سایر اشکال می باشد. ضمناً سفارش تهیه هر مطلب آموزشی در قالب power point یا word پذیرفته می شود.

فرمساز

پیش نمایش سایت

این سایت یک فرمساز مبتنی بر وب بوده و برای سازمان ها و مؤسسات و شرکت هایی که به دنبال ایجاد فرم های آنلاین می باشند، گزینه مناسبی می باشد. این فرمساز برای اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی طراحی شده است و قابلیت شخصی سازی برای سایر ارگانها را نیز دارد. در این فرمساز سه نوع فرم می تواند تولید شود:

1- این فرم برای مسئولین فناوری مناطق و نواحی بوده و براساس نام کاربری و رمز عبور کاربر آن منطقه قابل مشاهده می باشد.

2-این فرم برای همه کاربران اعم از خارج سازمانی و داخل سازمانی است به طوری که یک آدرس مجزا داشته و هر فردی توانایی مشاهده و تکمیل فرم را خواهد داشت.

3- این نوع فرم هم برای مواقعی است که تکمیل فرم نیاز به تاییدیه واحد یا بخش جهت کنترل مدارک مربوطه می باشد. در این مدل فرمساز به تعداد مناطق و نواحی نام کاربری و رمز عبور تولید می شود و کاربران جهت مشاهده فرم باید به واحد مربوطه در مناطق و نواحی مراجعه و مدارک خود را به آنجا جهت ثبت نام ارائه کنند.

این فرمساز به زبان vb.net و معماری asp.net نوشته شده است و پایگاه داده آن SQLServer است.

همیشه سامانه جدید باعث تغییر فرایندها در ارگانها و مؤسسات می شود فلذا دغدغه سازمان ها و مسئولین فناوری در شخصی سازی فرایندها برای مؤسسات خود بوده تا کمترین تغییرات فرایندی را برای سازمان و یا ارگان خود متحمل کنند. روال تعریف شده در این فرمساز با دیدگاه کاهش اثرات بر فرایندهای سازمانها و آثار مترتب بر آن ارگان می باشد. بدین صورت که ابتدا واحد مربوطه درخواست خود را مبنی بر ایجاد فرم به واحد فناوری از طریق اتوماسیون ارائه می دهد و واحد فناوری بعد از طراحی فرم، آدرس دسترسی به فرم ایجاد شده را به همراه نام کاربری و رمز عبور مدیر فرم، به واحد مربوطه ارسال می کند. و واحد مربوطه بدون دگیر شدن واحد فناوری و براساس نام کاربری داده شده توانایی گرفتن خروجی اکسل، ویرایش اطلاعات ثبت شده و ... را خواهد داشت.

این فرم از سال 1391 تا سال 1396 به عنوان سامانه فرمساز در سایت اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی استفاده می شده است.