سامانه نیروهای آزاد شاغل در مدارس غیر انتفاعی استان آذربایجان شرقی

پیش نمایش سایت

این سامانه جهت مدیریت و ساماندهی نیروهای آزاد مدارس غیردولتی استان آذربایجان شرقی طراحی گردیده است و در حال حاضر در دسترس می باشد.

این سامانه به زبان برنامه نویسی C# و معماری ASP.net با پایگاه داده SQLServer طراحی شده است.

فرش دهقانی

پیش نمایش سایت

ما خلاقیت، هنر و تجربه را به کار گرفته ایم و جدیدترین تکنیک ها و روش های طراحی را ابزار آن ساخته ایم تا بستری مناسب برای ارائه بهترین نقش ها در بازار داخلی و خارجی فراهم آورده و فرش ایرانی را آذین هر سرایی سازیم. ما علاوه بر حوزه طراحی، در حوزه تولید فرش خوش رنگ ایرانی نیز تمامی سعی و تلاش خودمان را در جلب رضایت مشتری به کار بسته ایم.

رضایت مشتری از ویژگیهای بارز فرش دهقانی می باشد.