بنیاد بین المللی غدیر – نمایندگی استان آذربایجان شرقی

پیش نمایش سایت

این سایت برای بنیاد بین المللی غدیر - نمایندگی آذربایجان شرقی طراحی شده است.

درباره بنیاد بین المللی غدیر - نمایندگی آذربایجان شرقی

تبیین، تبلیغ و ترویج رویداد عظیم غدیرخم، سعی در ایجاد تلاش عمومی برای فرهنگ کردن غدیر در زندگی روزانه و مسیر حیات طیبه انسانی، انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای، تاسیس و اداره مراکز فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و تبلیغی، برگزاری همایش های علمی، فرهنگی و تحقیقاتی، چاپ و نشر کتاب، مجلات، منابع آموزشی، فرهنگی، هنری و تاریخی، آموزش و اعزام مبلغان دینی و مذهبی در راستای اهداف بنیاد بین المللی غدیر