اپلیکیشن برای مدیریت باشگاه پرورش اندام

این برنامه بنا به سفارش باشگاه پرورش اندام بعثت مرند طراحی شده است.

از امکانات این برنامه عبارت است از:

  • دارای دو نقش با سطح دستری های مختلف در هنگام ورود به برنامه. (مدیر میانی تمامی امکانات برای ثبت نام و مشاهده گزارش را دارا می باشد.)
  • امکان ثبت شهریه برای سال مالی فعال در برنامه
  • امکان اضافه کردن سال مالی در پایان سال.
  • امکان گزارش گیری براساس سال برای ثبت نام ها و شهریه های پرداخت شده
  • امکان جستجو برای کاربران در تمامی فرمهای مربوطه
  • امکان تبدیل فایل گزارش به فرمتهای PDF، Excel و ...
  • امکان پشتیبان گیری و بازیابی از برنامه.
  • ...