سامانه مدیریت فرایندها

پیش نمایش سایت

این سامانه جهت مدیریت فرایندهای یک دستگاه یا شرکت به کار می رود.

فرض کنید در یک مؤسسه یا شرکتی فرایندهایی وجود دارد که هر کدام از فرایندها از یک سری فعالیت ها تشکیل شده باشد که هر فعالیت نیز از یک سری عملیات تشکیل شده و هر فعالیت بعد از تکمیل به فعالیت بعدی داده می شود. در چنین شرایطی فرض کنید هر یک از فعالیت ها توسط کاربران متفاوت انجام شود. در این وضعیت سامانه مدیریت فرایندها بهترین گزینه جهت انجام امورات می باشد.

دارای پنل پیامکی جهت ارسال پیامک به کاربران یا گروههای کاربری ایجاد شده می باشد و همچنین وقتی فعالیتی به کاربری ارسال می شود پیامک اطلاع رسانی با امکان ویرایش محتوا ارسال می شود. پنل پیامکی قابلیت دوطرفه بودن را دارا می باشد بدین معنی که در صورت ارسال عددی توسط کاربران به یک سرشماره، شماره تلفن آن فرد به لیست کاربران ما اضافه گردد و مواردی از این قبیل ... .

عملیات هر فعالیت قابل تعریف توسط مدیر سامانه می باشد و همچنین لایه بندی سطح دسترسی بخش های مختلف سایت از دیگر امکانات سامانه می باشد.

تمامی مراحل سامانه به صورت Role-based قابل مدیریت توسط مدیر سامانه می باشد.

این سامانه به زبان برنامه نویسی C# و معماری MVC با قابلیت امنیت بالا جهت دسترسی ایمن طراحی شده است پایگاه داده ی سامانه SQLServer می باشد.

این سامانه قابلیت گزارشگیری مجزا در فرمت انواع مدل های خروجی را در خود جای داده است.

دارای امکان حسابداری و صدور قبض به ازای فرایندهای انجام گرفته توسط کاربران از امتیازات ویژه این سامانه می باشد.

و ...