مجتمع آموزشی دخترانه هوشمند کاج

پیش نمایش سایت

این سایت برای مجتمع آموزشی دخترانه غیردولتی هوشمند کاج طراحی شده است.

این سامانه یک سایت LMS مبتنی بر مودل بوده و به منظور مدیریت دروس دانشگاه یا یک مدیریت دروس مدرسه ایجاد و شخصی سازی شده است.
امکانات این سامانه عبارتند از:

  • برگزاری کلاسهای برخط از طریق (Adobe Connect)
  • بارگذاری و اشتراک موارد درسی
  • محل هم اندیشی و گفتگو
  • پرسش و بررسی
  • جمع آوری و بازبینی تکالیف دانشجویان یا دانش آموزان
  • نگهداری نمرات
  • ایجاد انواع آزمون ها با انواع سوالها (چهارگزینه ای - تشریحی - جورکردنی - کشیدنی و ....)
  • امکان ایجاد سوالات تصادفی
  • ...