سامانه مدیریت کارکنان و بهره وری سیستم

سامانه مدیریت کارکنان و ارتقای بهره وری سازمان

این سامانه دارای قابلیتهای بسیاری بوده که نیازهای یک سازمان کوچک و بزرگ را برآورده می کند.

قابلیت چند زبانی (فارسی و انگلیسی موجود بوده و قابل افزایش به سایر زبانها هم می باشد) یکی از مواردی هست که این سامانه را با دیگر سامانه ها متمایز کرده است.

اگر از نگهداری پرونده کارکنان خسته شده اید، اگر برای مدیریت پروژه ها و مدیریت فرایندهای هر پروژه با مشکل مواجه شده اید، اگر نیازمند یک سامانه قوی برای مدیریت فرم های ساخته شده می گردید، و یا دنبال چندین قابلیت مهم اعم از مدیریت چارت سازمانی و پست های سازمانی، مدیریت یادداشتها، مدیریت تخته یادآوری، مدیریت دستمزد، مدیریت وام، مدیریت مرخصی کارکنان و ...  از هستید، این سامانه برای شما کمک خواهد کرد.

 • مدیریت سازمان
  • سمت سازمانی
  • پست سازمانی
 • کارمندان
  • سازماندهی
  • انضباطی
  • کاربران غیر فعال
 • حضور و غیاب
  • مدیریت حضورو غیاب
  • گزارش حضور و غیاب
 • تعطیلات و مرخصی
  • تعطیلات
  • نوع مرخصی ها
  • برنامه مرخصی ها
  • مرخصی بدست آمده
  • گزارش
 • پروژه ها
  • پروژه ها
  • فهرست فرایندها
  • دید کلی
 • دستمزد
  • فهرست حقوق و دستمزد
  • ایجاد فیش حقوقی
  • گزارش فیش حقوقی
 • وام
  • مدیریت وام
  • مدیریت اقساط
 • ایجاد فرم
  • فرم عمومی برای همه (توسط همه افرادی که لینک داشته باشند می شود تکمیل گردد)
 • دارایی
  • دسته دارایی
  • فهرست دارایی
  • پشتیبانی و تدارکات
 • اطلاعیه ها
 • تنظیمات