سامانه نیروهای آزاد شاغل در مدارس غیر انتفاعی استان آذربایجان شرقی

پیش نمایش سایت

این سامانه جهت مدیریت و ساماندهی نیروهای آزاد مدارس غیردولتی استان آذربایجان شرقی طراحی گردیده است و در حال حاضر در دسترس می باشد.

این سامانه به زبان برنامه نویسی C# و معماری ASP.net با پایگاه داده SQLServer طراحی شده است.