مجتمع آموزشی دخترانه غیردولتی هوشمند کاج

پیش نمایش سایت

این یک سیستم مدیریت آموزش (course management system) با استفاده از بسته‌های نرم‌افزاری متداول و شناخته شده مدیریت آموزش الکترونیکی در سطح جهان استد و دارای ویژگی های زیر می باشد:

1- امکان اضافه کردن/ حذف دروس به/از سامانه و اضافه کردن دانش آموزان هر درس.

2- امکان ثبت نام یا لغو دستی یا خودکار از طرف دانش آموزان یا دانشجویان به هر یک از دروس درخواستی.

3- امکان برگزاری کلاسهای آنلاین مجازی با استفاده از Adobe Connect

4- امکان برگزاری آزمون آنلاین با انواع سوالات متنوع (تستی، تشریحی، کشیدنی، جور کردنی، صحیح/غلط  و ... )

5- امکان ایجاد تکلیف توسط استاد و ملزم کردن ارسال تمرینات توسط دانشجویان یا دانش آموزان.

6- مدیریت نمره دهی به صورت دستی یا خودکار.

7- انواع گزارش از تمرینات و تکالیف و آزمونهای انجام گرفته و جمع بندی آنها.

8- امکان خروجی گرفتن از کاربران و تمامی گزارش ها.

....