میکروتیک

امروزه میکروتیک توانسته توانایی های خود را در عرصه فایروال، روتر و حتی UTM به رخ سایر رقبا بکشد. چرا که با صفحه کاربر پسند خود و مقدار دستورات بسیار کم آن را با سایرین متمایز کرده است.
کانفیق Mikrotik در سطوح مختلف و مورد نیاز شرکت یا دستگاه، در زمره توانمندی ها محسوب می شود.